MRO-L200 Przemysłowy Router LTE

MRO-L200 Przemysłowy Router LTE

Profesjonalny router MRO-L200 to kompaktowy zestaw do zastosowań w aplikacjach mobilnych (LTE) M2M i IoT. Oprócz 5-portowego przełącznik dostępny jest interfejs RS232 oraz cyfrowe wejścia i wyjścia. Dzięki zintegrowanemu środowisku Linux icom SmartBox, opartemu na technologii LXC, router udostępnia platformę niezależną od systemu operacyjnego, na przykład do lokalnego przechowywania i przetwarzania danych lub wykonywania zewnętrznych programów i skryptów (ang. edge computing).

  • Wysoka szybkość transmisji danych szyfrowanych VPN
  • Kierowanie ruchu pomiędzy dwoma APN'ami
  • 5-portowy przełącznik z obsługą VLAN
  • Rozszerzona kontrola oparta na zdarzeniach
  • Kontrola dostępu z uwzględnieniem roli użytkownika

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.