Automatyka Przemysłowa

Automatyka Przemysłowa

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związanie z: monitorowaniem procesów, telemetrią zasobów i pracowników oraz utrzymaniem ruchu w transporcie bliskim. Ofertę dla tego sektora wspiera linia strategiczna: ACTE Communication. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci OEM, integratorzy, operatorzy GSM, instalatorzy.