Budownictwo Przemysłowe

Budownictwo Przemysłowe

W ramach tego sektora wspieramy swoimi rozwiązaniami aplikacje związane z systemami budynkowymi a w szczególności kontroli dostępu i obecności, sterowania oświetleniem oraz monitorowania parametrów środowiskowych. Ofertę dla tego sektora mają linia strategiczna ACTE Building. Obsługujemy klientów biznesowych z kompetencjami umożliwiającymi integrowanie technologii, są to zatem: producenci oświetlenia, integratorzy, instalatorzy, firmy projektowe i wykonawcze.