SCR-E200 Przemysłowy router LAN

SCR-E200 Przemysłowy router LAN

Profesjonalny router SCR-E200 to inteligentne, kompaktowe i wszechstronne urządzenie do zastosowań M2M i IoT. Poza wewnętrznym i zewnętrznym portem LAN, oferuje użytkownikowi również interfejs RS232 do łączenia urządzeń szeregowych bezpośrednio z routerem, a tym samym do integracji z sieciami IP. Dzięki icom SmartBox, zintegrowanemu środowisku Linux opartemu na technologii LXC, router udostępnia platformę niezależną od systemu operacyjnego. Pozwala ona na przykład do lokalnego przechowywania i przetwarzania danych lub wykonywania programów i skryptów.

  • Kompaktowa obudowa do montażu na ścianie lub szynie DIN
  • Interfejsy dla urządzeń z obsługą IP i urządzeń szeregowych
  • Zintegrowane środowisko Linux icom SmartBox
  • PPPoE dla zewnętrznego modemu ADSL
  • Szybka integracja z icom Connectivity Suite - VPN

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.