OZE

Energetyka odnawialna

Jako autoryzowany partner i dystrybutor firmy Elpress oferujemy produkty, których zastosowanie oddziaływuje na rzecz zrównowazonego rozwoju i ochrony środowiska.  Elpress opracował własne wyroby, przystosowane do energetyki wiatrowej i innych odnawialnych żródeł energii (OZE). Produkty te zapewniają wysoką przewodność w układach elektrycznych, w efekcie czego użytkownik uzyskuje zmniejszenie straty energii z produkcji, W ten sposob pomagamy firmom z branzy energetyki wiatrowej w walce z mniej zrównowazonymi konkurentami.
Przeczytaj