AirPrime HL8548-G

AirPrime HL8548-G

Najmniejszy na świecie pięciozakresowy moduł HSPA+ w formacie LGA ze zintegrowanym GPS/GNSS (Sirf V). Jest kompatybilny pinowo z innymi modułami serii HL. Możliwość montażu bezpośrednio na PCB bądź w gnieździe Snap-In Socket. Znakomicie nadaje się do urządzeń zasilanych bateryjnie. Niewielkie wymiary 22x23x2.5 mm oraz przemysłowe temperatury pracy powodują, że moduł jest liderem w swojej klasie.

  • Najmniejszy pięciozakresowy moduł HSPA+
  • Zintegrowany GPS/GNSS
  • Montaż LGA lub w gnieździe Snap-In Socket
  • Kompatybilość z modułami serii HL
  • Globalna certyfikacja

Mogą cię zainteresować

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.