Moduły Wireless M-bus

Moduły Wireless M-bus

Protokół Wireless M-Buss dostępny w modułach Radiocrafts zapewnia zgodność ze standardami MPC1, MBUS2 i MBUS3 dla częstotliwości 868MHz oraz MBUS 4 dla częstotliwości 169MHz. Protokół zapewnia prace w trybach R, S i T a także w razie potrzeby w trybie C. Dla częstotliwość 169MHZ dostępny jest tryb N. Transmisja może być szyfrowana AES 128 bit a moduły Radiocrafts są w pełni przemysłowe i przygotowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych

  • 868, 169MHz (433 MHZ poza Europą)
  • Przemysłowe temperatury pracy -40+85°C
  • Zgodny pinologicznie z RC232, Tiny Mesh
  • Kompatybilne z W-MBUS innych producentów

Mogą cię zainteresować

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.