Linie strategiczne

Model biznesowy zakłada zajęcie przez ACTE pozycji dystrybutora wartości dodanej (VAD – value added distributor) dostarczającego zaawansowane oraz dostosowane do wymagań klienta: komponenty - moduły, urządzenia lub systemy. W związku z tym, swoją ofertę budujemy w ramach strategicznych linii biznesowych, którymi są:
Portfolio Title

Na potrzeby rynku budowlanego ACTE buduje portfolio dostawców oferujących rozwiązania technologiczne wspomagające zarządzanie i sterowanie budynkami oraz koordynację pracującego tam personelu. Naszymi dostawcami są producenci kompletnych systemów jak również dedykowanych urządzeń a nawet komponentów. Takie podejście umożliwia obsługę praktycznie każdego rodzaju klienta: od producentów (w szczególności oświetlenia), poprzez biura projektowe do integratorów lub wykonawców.

Portfolio Title

Od początku swojego istnienia ACTE skupiało w swoim portfolio silne światowe marki producentów rozwiązań komunikacyjnych zaczynając od komponentów. W późniejszych latach oferta objęła dodatkowo moduły i komputery embedded a także gotowe urządzenia. Niedawno wprowadziliśmy do oferty usługi komunikacyjne oraz integrację z chmurą. Takie podejście wraz z bogatą wiedzą ekspercką (techniczną, merytoryczną, biznesową) pozwala nam wspierać wszystkich klientów integrujących technologie komunikacyjne.

Portfolio Title

To nowa linia w strategii ACTE utworzona w 2018 roku na potrzeby rozwoju marki Elpress. W późniejszym czasie chcemy rozwinąć portfolio dostawców z produktami komplementarnymi do systemów zarabiania kabli oraz zaoferować pełne portfolio usług, które stworzą nową wartość na rynku. Pragniemy obsługiwać sektory: kolejowy, energetyczny oraz producentów maszyn elektrycznych i silników.