Polityka Prywatności

Klauzula obowiązku informacyjnego dla ACTE Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest ACTE Sp. z o. o.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Spółki i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy ACTE Sp. z o. o.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@acte.pl.