Moduły RC232

Moduły RC232

RC232 to podstawowy protokół dostępny w modułach Radiocrafts oferujący łączność puntk-punkt, punkt - wielopunkt. Z aplikacyjnego punktu widzenia to bezprzewodowe zastąpienie kablowej transmisji szeregowej. Protokół jest dostępny w szerokopasmowych modułach jak i wąskopasmowych idealnych dla ciężkich, mocno zakłóconych środowisk przemysłowych

  • 868, 433, 2400, 169 MHZ
  • 10 lub 500mW mocy
  • Szerokopasmowe i wąskopasmowe
  • Przemysłowe temperatury pracy -40+85°C
  • Szybka integracja i konfiguracja

Mogą cię zainteresować

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.