Fastrack Xtend 2G

Fastrack Xtend 2G

Zastępca Fastrakca Xtend znajduje się: https://acte.pl/m100-3g IIIIII Sierra Wireless Fastrack Xtend to kompaktowy, przemysłowy modem GSM. Modem można programować w środowisku Open AT (Język C), w języku skryptowym LUA lub sterować komendami AT z uwzględnieniem stosu TCP/IP. Fastrack Xtend to wydajna i sprawdzona platforma do zastosowań we wszystkich dziedzinach M2M, zarówno w przemyśle, gdzie niezbędne jest spełnienie surowych norm środowiskowych, jak i w zastosowaniach mobilnego monitoringu. Modem można wyposażyć w karty IESM rozszerzające jego funkcjonalność. Modem Fastrack wyposażony jest w port RS232, port USB oraz linie GPIO o ustawialnym zakresie napięcia.

  • Przemysłowy modem GSM
  • Komendy AT
  • Karty rozszerzeń IESM

Mogą cię zainteresować

Powiązane produkty

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.