INSYS Powerline GP

INSYS Powerline GP

Międzynarodowa norma ISO 15118 definiuje standard inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych dla stacji ładowania AC i DC. Umożliwia to między innymi aktywną kontrolę ładowania, uwierzytelnianie "podłącz i ładuj", integrację z aplikacją zarządzającą i wiele innych usług. Podczas inteligentnego ładowania stacja ładująca (EVSE) komunikuje się z pojazdem elektrycznym (PEV) za pomocą kabla ładującego, korzystając ze standardowej linii Powerline HomePlug Green PHY (zgodnie z normą ISO15118-3). Transmisja danych realizowana jest poprzez wpuszczenie zmodulowanego strumienia danych do linii pilota kabla ładującego. INSYS Powerline GP ustanawia połączenie punkt-punkt między EVSE i PEV, dzięki czemu kontroler EVSE może komunikować się z PEV poprzez łącze Ethernet. INSYS Powerline GP obsługuje warstwy 1 i 2 w modelu ISO-OSI.

  • Komunikacja z wykorzystaniem Powerline HomePlug Green PHY
  • Wbudowany protokół SLAC zgodnie z ISO 15118-3
  • Kompatybilny ze stacjami ładowania AC i DC
  • Rozszerzony zakres temperatur
  • Zaprojektowany do montażu na szynie DIN

Mogą cię zainteresować

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.
Kontrahent
Kontakt do osoby odpowiedzialnej
Rejestracja projektu
Warunki
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.

Informacje na temat przetwarzania przez ACTE Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza znajdują się w Polityce Prywatności.