Wniosek o wypożyczenie sprzętu do testów

Wypożyczenie realizowane jest na następujących zasadach. Wysyłka sprzętu odbywa się na koszt ACTE, natomiast zwrot na koszt wypożyczającego. ACTE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wypożyczenia. Procedura wymaga wypełnienia poniższego formularza (* - Wszystkie pola obligatoryjne):

Wypożyczający
Kontakt do osoby dedykowanej do testów wypożyczanego sprzętu
Produkt
Rejestracja projektu
Sposób dostawy
Warunki
Wypożyczający zobowiązuje się do przekazania ACTE Sp. z o.o. informacji na temat wyników testów wypożyczonego sprzętu. Oświadczam, że jestem pracownikiem firmy, na którą realizowane jest wypożyczenie oraz jestem upoważniony(a) do zaciągania zobowiązań w imieniu tej firmy i potwierdzam poprawność wpisanych danych.
Akceptuję powyższe warunki, upoważniając firmę ACTE Sp. z o.o. ul. Krańcowa 49 02-493 Warszawa do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883. Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie do procesów związanych obsługą handlową kontrahenta przez Acte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.